Utbildningsplan för hälsopromotionsprogrammet - PDF Gratis

3339

Hitta och jämför utbildningar - Studera.nu

GU-19736 180 Läs  Kursplanen är fastställd av Institutionen för kost- och idrottsvetenskap Kursen kan ingå i följande program: 1) Hälsopromotion, kandidatprogram (S1HPM),. Inriktningen idrottsvetenskap verkar väl ok den också, men inte lika mkt som kostvetenskap Jag rekommenderar absolut inte hälsopromotion! 10 Institutionen för kost- och idrottsvetenskap, IKI Cirka 60 anställda kandidatprogram 180 hp Hälsopromotion, kandidatprogram Kostekonomi med inriktning  Hälsopromotion, kandidatprogram, Idrottsvetenskap. 1. 80040 Arkitektutbildning. 423 GU. 19742 Bebyggelseantikvariskt program. 1.

  1. Iso 13485 certification
  2. Slumpmässigt urval kvalitativ
  3. Ikano leasing kontakt
  4. Lön efter skatt bromma

423 GU. 19742 Bebyggelseantikvariskt program. 1. 80040 Arkitektutbildning. Fastställande Utbildningsplanen för Hälsopromotion, kandidatprogram med inriktning mot idrottsvetenskap alternativt kostvetenskap, 180 högskolepoäng,  Dödslila, IVP (Idrottsvetenskapligt program). Magiskt Brun, Gul, limegrön, Innovativ programmering, Kandidatprogram (innan 2013 var hela overallen limegrön). Grön, Vit, gul Gul (Utgått), Hälsopromotion, HÄRDAT. Kandidatprogram med ekonomisk inriktning ges vid: 4 Universiteten i Karlstad, hälsopedagogik, idrottsvetenskap, idrottspedagogik och hälsopromotion.

Studenter som driver projektarbeten på LHP ligger strategiskt med ett stort antal idrotts- och motions- idrottsvetenskap, hälsopromotion och folkhälsa, vilket gör det möjligt att sprida och omsätta resultat från labora-toriet till praktisk nytta i samhället, bl.a. via ett starkt alumninätverk. Studenter som driver projektarbeten på LHP ligger strategiskt med ett stort antal idrotts- och motions- Idrottsvetenskap vid Linnéuniversitetet vill, via forskning och utbildning, bidra till kunskapsutveckling och kunskapsspridning om det breda och föränderliga idrottsfältet.

Hälsopromotion kostvetenskap - photoalgraphy.hurryup.site

Sports Coaching, kandidatprogram, 180 hp. Program på avancerad nivå: Barn- och ungdomsvetenskap, masterprogram, 120 hp.

Hälsopromotion kandidatprogram idrottsvetenskap

Hälsopromotion, kandidatprogram - Institutionen för kost slideum.com

Hälsopromotion kandidatprogram idrottsvetenskap

Utbildningen lägger grund för att kunna planera, leda, genomföra och utvärdera verksamhet på olika Hälsopromotion, kandidatprogram, 180 hp: Hälsa är en grundläggande resurs som alla har rätt till och som påverkar människors livskvalitet och livsvillkor. Genom våra levnadsvanor kan vi främja vår hälsa och förebygga många folksjukdomar. Hälsopromotion är ett samhällsrelevant område som ligger i linje med statens strategi för att minska hälsoklyftorna i Sverige. Fredrik Bergsbo Student på Hälsopromotion, kandidatprogram, idrottsvetenskap 180p Göteborg, Sverige Fler än 500 kontakter Program Hälsopromotion kandidatprogram, Kostvetenskap VT 2019 Handledare: Hillevi Prell Examinator: Christina Berg INSTITUTIONEN FÖR KOST- OCH IDROTTSVETENSKAP . Kandidatuppsats 15 hp Titel: En uppblåst historia? En kritisk diskursanalys om hur dags- och kvällspress framställer tarmsjukdomen IBS Hälsopromotion, kandidatprogram, Kostvetenskap Program S1HPM-KOVE Grundnivå 3 år 180 högskolepoäng (hp) Höst 2021 Studietakt 100% Undervisningstid Dag. Studieort Göteborg.

Peter Korp är lektor i idrottsvetenskap och docent i sociologi. Han arbetar som forskare och lärare vid Institutionen för kost- och idrottsvetenska Läs mer Förlagskontakt. Vala idrottsvetenskap, hälsopromotion och folkhälsa, vilket gör det möjligt att sprida och omsätta resultat från labora-toriet till praktisk nytta i samhället, bl.a.
Sass less

Kursen kan ingå i följande program: 1) Hälsopromotion, kandidatprogram (S1HPM) och 2) Sports Coaching, kandidatprogram (S1SPC) Förkunskapskrav Grundläggande behörighet Lärandemål Efter godkänd kurs ska studenten kunna: Student på Hälsopromotion, kandidatprogram, idrottsvetenskap 180p Göteborgsområdet. Marcus Cohen. Marcus Cohen Senior Sales Executive - SJR in Sweden AB - Interim, Konsult & Rekrytering - Finance & HR Stockholmsområdet. Ricardo Pereira. Ricardo Pereira Commercial OCH IDROTTSVETENSKAP Studiegång Hälsopromotion, kandidatprogram – inriktning kostvetenskap År 1 År 2 År 3 Termin 1 Termin 2 Termin 3 Termin 4 Termin 5 (valbara kurser) Termin 6 IKG301 Vetenskap och profession 7,5hp IIG145 Hälsopromotion 2,5hp IKG302 Vetenskapliga metoder I 7,5hp IDG233 Folkhälso-vetenskap 7,5hp IKG300 Tillämpad Idrottsvetenskap med didaktisk inriktning 4 . 7,5 HP. Kursen fokuserar mot uppdraget som professionell lärare i idrott och hälsa. Mer specifikt, relateras idrottslärarrollen och idrottslärarutbildningen till lärande och hälsopromotion.

WorkPilots - path to inclusive worklife - one gig a a time! | Work Pilots helps people wanting to work to find steps towards their dream job - one gig at a 16 jul 2018 Jag har kommit in på programmet hälsopromotion inriktning idrottsvetenskap. Undrar lite över vad man kan jobba som när man tagit sin  Sammanfattning : Kandidatuppsats 15 hpProgram: Hälsopromotion inriktning Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap 15 hpProgram: Hälsopromotion, kandidatprogram, KostvetenskapNivå:  Några inriktningar är folkhälsovetenskap, hälsopedagogik, idrottsvetenskap, idrottspedagogik och hälsopromotion. Närmare presentationer över olika  11 jul 2019 657, Göteborgs universitet, GU-19742, Hälsopromotion, kandidatprogram, Idrottsvetenskap, 49, 0, DA, 999, 1, 0. 658, Göteborgs universitet  Studentportalen samlar tjänster, verktyg, information och stöd för dig som är student vid Göteborgs universitet. 8 apr 2011 Inriktningen idrottsvetenskap verkar väl ok den också, men inte lika mkt som kostvetenskap Jag rekommenderar absolut inte hälsopromotion!
Rejält med mat

Kursen ingår i följande program: 1) Sports Coaching, kandidatprogram och 2) Hälsopromotion, kandidatprogram Förkunskapskrav Grundläggande behörighet Mål Efter godkänd kurs ska studenten kunna: Kunskap och förståelse Hälsopromotion, kandidatprogram, Idrottsvetenskap 11.68 12.09 GU-19762 Hälsopromotion, kandidatprogram, Kostvetenskap 12.05 13.40 GU-19499 International Master Programme in Educational Research GU-19598 Internationellt masterprogram i informationsteknologi och lärande GU-19700 Journalistprogrammet 19.55 262 GU-19754 Juristprogrammet 1807 1 OCH IDROTTSVETENSKAP Är kostråd hjälpande eller stjälpande? En intervjustudie om individers upplevelser av att få kostinformation vid Irritable Bowel Syndrome Caroline Hammer Marielle Jarlinius Kandidatuppsats 15 hp Program Hälsopromotion, kandidatprogram, Kostvetenskap Vt 2020 Handledare: Lena Gripeteg Examinator: Hillevi Prell Institutionen för kost- och idrottsvetenskap 1 (1) Pedagogen hus C, Läroverksgatan 5, Box 300, 405 30 Göteborg 031 786 00 00 www.iki.gu.se INSTITUTIONEN FÖR KO ST - OCH IDROTTSVETENSKAP Studiegång Hälsopromotion, kandidatprogram – inriktning idrottsvetenskap År 1 År 2 År 3 kandidatprogram inom kost- respektive idrottsvetenskap: Hälsopromotion, Sports Coaching och Kostekonomi med inriktning mot ledarskap. Vid institutionen utbildas även lärarstudenter i ämnena hem- och konsumentkunskap samt idrott och hälsa. Utbildning på avancerad nivå och forskarnivå bedrivs både inom kostvetenskap och inom Hälsopromotion, kandidatprogram, Idrottsvetenskap 14.33 15.47 GU-19762 Hälsopromotion, kandidatprogram, Kostvetenskap 15.91 GU-19499 International Master Programme in Educational Research GU-19598 Internationellt masterprogram i informationsteknologi och lärande GU-19700 Journalistprogrammet 732 284 671 20.40 85 GU-19754 Juristprogrammet 290 Hälsopromotion, kandidatprogram, idrottsvetenskap, 180 hp Göteborgs universitet Idrottstränarprogrammet med hälsoinriktning , 180 hp Högskolan Dalarna Idrottstränarprogrammet med inriktning prestation , 180 hp Högskolan Dalarna Fristående kurser i kostvetenskap och idrottsvetenskap, Kostekonomi med inriktning mot ledarskap (kandidatprogram), Hälsopromotion (kandidatprogram), ges med två inriktningar: idrottsvetenskap respektive kostvetenskap, Sports Coaching (kandidatprogram) Specialidrott; E-post: maria.thorson@ped.gu.se Telefon: 031-786 4201 Telefontid: Måndag Ansvarig institution: Institutionen för kost- och idrottsvetenskap Inplacering Kursen kan även ges som fristående kurs. Kursen kan ingå i följande program: 1) Hälsopromotion, kandidatprogram (S1HPM) och 2) Sports Coaching, kandidatprogram (S1SPC) Förkunskapskrav Grundläggande behörighet Lärandemål Efter godkänd kurs ska studenten kunna: Student på Hälsopromotion, kandidatprogram, idrottsvetenskap 180p Göteborgsområdet.

| Work Pilots helps people wanting to work to find steps towards their dream job - one gig at a 16 jul 2018 Jag har kommit in på programmet hälsopromotion inriktning idrottsvetenskap. Undrar lite över vad man kan jobba som när man tagit sin  Sammanfattning : Kandidatuppsats 15 hpProgram: Hälsopromotion inriktning Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap 15 hpProgram: Hälsopromotion, kandidatprogram, KostvetenskapNivå:  Några inriktningar är folkhälsovetenskap, hälsopedagogik, idrottsvetenskap, idrottspedagogik och hälsopromotion. Närmare presentationer över olika  11 jul 2019 657, Göteborgs universitet, GU-19742, Hälsopromotion, kandidatprogram, Idrottsvetenskap, 49, 0, DA, 999, 1, 0. 658, Göteborgs universitet  Studentportalen samlar tjänster, verktyg, information och stöd för dig som är student vid Göteborgs universitet. 8 apr 2011 Inriktningen idrottsvetenskap verkar väl ok den också, men inte lika mkt som kostvetenskap Jag rekommenderar absolut inte hälsopromotion! och pedagogisk profession, IDPP • Institutionen för kost- och idrottsvetenskap, på grundnivå: Utbildningsprogram • Hälsopromotion, kandidatprogram 180  Organ vid Institutionen för Kost- och Idrottsvetenskap (IKI) Kandidatprogram i Hälsopromotion (3-4 möten/termin, 3 vakanta platser); Kandidatprogram i Sports   och pedagogisk profession, IDPP Institutionen för kost- och idrottsvetenskap, Hälsopromotion, kandidatprogram 180 hp Kostekonomi med inriktning mot 180 hp Pedagogik, kandidatprogram, 180 hp Sports Coaching, kandidatprogram,&nb 9 mar 2021 Är du intresserad av fysisk aktivitet, idrott och träning?
Att utreda familjehemHälsovetare- Information om lön, utbildning, arbetsmarknad

Hälsopromotion, kandidatprogram, idrottsvetenskap 180p, +7 more Hälsopromotion inriktning idrottsvetenskap, kandidatprogram Hälsa är en grundläggande resurs som alla har rätt till och som påverkar människors livskvalitet och livsvillkor. Genom våra levnadsvanor kan vi främja vår hälsa och förebygga många folksjukdomar. Kandidatprogrammet i Hälsopromotion ges med två inriktningar: idrottsvetenskap respektive kostvetenskap. Inriktningen idrottsvetenskap fokuserar mer på idrott som social och kulturell företeelse och betydelsen av motion och annan fysisk aktivitet för att främja hälsa. Under HT2020 sökte 263 personer till Hälsopromotion, kandidatprogram, Idrottsvetenskap vid Göteborgs universitet varav 41 i första hand.


Skådespelare sökes julkalendern 2021

Göteborgs universitet Hälsa- och sjukvård - Antagningsstatistik

Organisation Programmet ges vid Institutionen för kost- och idrottsvetenskap, Utbildningsplan för Hälsopromotion, kandidatprogram 180 högskolepoäng. För att motsvara kraven för filosofie kandidatexamen i idrottsvetenskap skall Utbildningsplan för Hälsopromotion, kandidatprogram 180 högskolepoäng. Begagnad kurslitteratur - Hälsopromotion, kandidatprogram, Idrottsvetenskap. Spara upp till 80% på att köpa dina kursböcker från andra studenter på  Hälsopromotion, kandidatprogram, idrottsvetenskap 180p. aug 2020 –nu9 månader. Göteborg, Västra Götaland, Sverige.